04 augusti 2010

Rent vatten en rättighet

Jag läser Alf Svensson glödande argumentation i Aftonbladet för att rent vatten faktiskt är en mänsklig rättighet, och kan bara instämma. I vårt ibland alltför regnrika land tänker vi inte så ofta på vad vattenbrist kan innebära, och att få hålla till godo med vatten som inte är rent känns oss främmande. Jag kom för ett par dagar sedan hem från en vecka i en stuga i Småland där det förvisso finns ett fullt fungerande vattensystem som pumpar upp rent och fint vatten - men där jag, bortskämd som jag är, ändå väljer att dricka flaskvatten eftersom det är lite för mycket järn i kranvattnet, så det smakar inte så gott.

I stora delar av vår värld är situationen en helt annan. Vi tänker förstås i första hand på världens fattiga hörn, på Afrika och Mellanöstern och delar av Asien, men jag minns att även i östersjömetropolen St Petersburg varnades jag som turist till och med för att borsta tänderna i kranvattnet eftersom det innehöll någon slags parasit. Nu finns det förstås grader i helvetet och medan St Petersburgsborna klarar sig galant med flaskvatten eller genom att koka kranvattnet innan man använder det, är det många i vår värld som inte har den möjligheten, och miljoner människor, inte minst barn, som dör på grund av bristen på rent vatten.

Naturligtvis borde Sverige tydligare ha stött FN-resolutionen om rent vatten som en mänsklig rättighet, och självklart borde rent vatten vara en prioritering i svensk biståndspolitik, eftersom det är en sådan viktig faktor för att utrota sjukdomar som vi faktiskt skulle kunna råda bot på och därigenom minska fattigdom och mänskliga tragedier. En UNDP-rapport för ett par år sedan hävdade att varje krona som satsas på rent vatten och sanitet ger åtta kronor i avkastning. Visst kan man konstatera att det inte är FN-resolutioner som är lösningen, men de hjälper till för att hålla fokus riktat mot detta jätteproblem. Det är bara att beklaga att Andreas Carlgren (c) och Sveriges representation inte var tydlig när Sverige hade möjlighet att visa sitt ställningstagande i FN:s generalförsamling.

Dagen

Inga kommentarer: