23 augusti 2010

Pensionärernas skatt sänks ännu mer!

Alliansen fortsätter att sänka skatten för pensionärerna. Nu aviserar de fyra partiledarna på DN Debatt ytterligare en skattesänkning för pensionärerna - utöver den som tidigare meddelats - på 2,5 miljarder kronor. Tillsammans med de redan genomförda skattesänkningarna innebär det att den som bara har garantipension kommer att få sänkt skatt med 7.070 kronor per år och en pensionär med 200.000 kr i pension 10.194 kr.

Det är pengar som gör skillnad. Ställ det gärna mot de skattesänkningar för pensionärer som Socialdemokraterna genomförde under sina senaste tolv år vid makten. Fick pensionärerna någon sänkt skatt? Nä, skulle inte tro det. Eller jämför det med Vänsterpartiets löfte om att skillnaden mellan skatten för löntagare och pensionärer ska åtgärdas genom att man höjer skatten för löntagarna. Hjälper det pensionärerna? Nä, skulle inte tro det.

En ansvarsfull regering, som har ordning och reda i ekonomin och ett fokus på att människor ska gå från bidrag till arbete, gynnar däremot även pensionärerna.

3 kommentarer:

vårsol sa...

Du kan ju också berätta att borgarna höjde skatten för pensionärerna så dom betalar mera än dom som jobbar.Så dom ligger minus flera tusen kr per månad sen borgarna tog över.

vårsol sa...

Du kan ju också berätta att borgarna höjde skatten för pensionärerna så dom betalar mera än dom som jobbar.Så dom ligger minus flera tusen kr per månad sen borgarna tog över.

Karl Henriksson sa...

Det där var faktiskt en riktigt grov lögn. Regeringen har inte alls höjt skatten för pensionärer utan tvärtom sänkt den vid fyra tillfällen, den femte sänkningen kommer vid årsskiftet. Jämfört med 2006, innan Alliansregeringen tillträdde, kommer en garantipensionär, en pensionär med låg pension, att ha cirka 1 900 kronor mer i disponibel inkomst varje månad. En genomsnittlig pensionär kommer att ha cirka 2 100 kronor mer kvar. För en genomsnittlig pensionär med bostadstillägg ökar den disponibla inkomsten med ca 400 kronor om året under 2014, jämfört med 2013. Däremot har vi kristdemokrater fortfarande inte fått ner skatten på pension till samma nivå som skatten på lön, vilket är vår strävan.