24 augusti 2010

(S) och (V) attackerar privata tjänsteföretag i Huddinge

Nu börjar valrörelsen komma igång på allvar. Idag deltog jag som Kristdemokraternas representant i två valdebatter.

Den första hölls i Huddinge Folkets Hus och arrangerades av pensionärsföreningarna i Huddinge, den andra arrangerades av Synskadades Riksförbund och hölls i deras lokaler på Gotlandsgatan på Söder. Jag ska inte recensera mina egna insatser, det får andra göra, men jag hoppas förstås att det gick bra. I äldreomsorgsdebatten fokuserade jag på äldres rätt till valfrihet och självbestämmande och hur viktigt det är med en bra kontroll och uppföljning så att äldreomsorgen verkligen lever upp till de krav som vi har bestämt. I debatten hos de synskadade talade jag bland annat om fritt val av hjälpmedel och kundvalssystem inom färdtjänsten, men nämnde förstås också en del om Göran Hägglunds utspel om 10.000 nya jobb i offentlig sektor för personer med funktionsnedsättning.

I båda debatterna tyckte jag att Vänsterpartiet skiljde ut sig genom att utskillningslöst lova extra allt till alla. Vänsterpartiets representant fick efter några storstilade löften fick applåder från en del av åhörarna, men socialdemokraten Dag Larsson tog lite grann hål på de värsta populistballongerna genom att påpeka att det finns en ekonomisk verklighet också. Det är skönt när även Socialdemokraterna emellanåt är så ärliga.

Jag önskar att Marie Fors (S) hade gjort på samma sätt när Vänsterpartiets Dag Olausson lovade att Händige Fixaren om de får makten även ska putsa fönster hos de äldre. Istället instämde hon i löftet, som är olyckligt på så många plan. Dels, förstås, för att det kan kosta ganska mycket pengar. Fri tillgång till personal som putsar fönstren hos alla 70-plussare kan bli bra många timmars arbetstid! Men framför allt för att kommunen därigenom väldigt effektivt skulle slå undan benen på alla de små, privata företag som erbjuder fönsterputsningstjänster.

Idag kan äldre huddingebor som behöver hjälp med fönsterputsningen antingen få biståndsbedömd hjälp via kommunen och betalar då samma pris som kommunen, eller så kan de ordna det på egen hand från något av de många företag som erbjuder fönsterputsservice i vår kommun och få rabatt genom ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster (RUT-avdraget). Det var likadant på den tiden när Marie och Dag styrde i kommunen, fast utan RUT-avdrag, förstås.

Att de rödgröna vill rycka undan mattan för de privata tjänsteföretagen genom att avskaffa RUT-avdraget är känt sedan tidigare. Men att de dessutom vill knuffa till tjänsteföretagen genom illojal konkurrens med skattemedel är en nyhet. Tidigare har även (S) varit noga med att Händige Fixaren inte ska konkurrera ut privata företag, men den tiden är tydligen över... Jag får hoppas att de ställs till svars under företagardebatten i Huddinge nästa vecka.

Inga kommentarer: