23 augusti 2010

Jakten på förlorare

Idag påstår Ilija Batjlan (s) att "medelklassen är förlorare på vårdvalet" i en stor debattartikel i Svenska Dagbladet.

Jag måste erkänna att jag inte förstår varför Socialdemokraterna varje gång valfrihet kommer på tal måste ge sig ut på jakt efter "förlorare". Det tyder på en ganska vriden världsbild.

Om man inför ett vårdval där resurserna följer med patienterna är det till nytta för patienterna. Oavsett inkomst, klass, etnicitet eller andra sätt som man använder för att dela upp oss. Om resurserna följer med oss blir det nämligen vi som bestämmer vart de ska gå. Det gamla systemet, där resurserna fördelades tämligen godtyckligt, gynnade förvisso vissa vårdcentraler - men knappast patienterna!

Nästa steg ska bli att resurserna ska bli ännu bättre på att följa patienternas behov. Om en patient har ett större behov så ska alltså mera resurser följa med. Då blir fördelningen av resurser ännu mer rättvis.

Men vill man kan man naturligtvis även då utnämna någon till "förlorare", till exempel vårdcentraler som har väldigt många patienter med lättare åkommor. Må så vara. Det viktiga är att patienterna blir vinnare. Och det blir de när deras valfrihet ökar, för då får de lättare att välja en vårdcentral som passar deras behov - och vårdcentralerna tvingas vara kundorienterade och tillgängliga för att inte förlora patienter.

De enda som möjligen förlorar på det är regleringsälskande socialdemokrater...

Inga kommentarer: