08 september 2010

Alkolås i hela kollektivtrafiken

Nu ska SL-bussarna få alkolås, berättar Dagens Nyheter. Det var på tiden, tycker jag, speciellt med tanke på att ett beslut om det fattades redan år 2006, ett resultat av ett långvarigt arbete från inte minst Kristdemokraterna. Resenärernas trygghet är viktigare än berusade busschaufförers integritet.

Under nästa mandatperiod vill vi fortsätta satsningen på alkolås och tycker att alkolås borde installeras i alla fordon i kollektivtrafiken, till exempel i tåg och båtar. Berusade förare är inte något vanligt förekommande, men det har hänt och borde inte hända igen - från mina år i pendeltågstrafiken kan jag berätta att resenärer som kommit av ett tåg som körts av en berusad lokförare brukar vara tämligen skräckslagna.

Inga kommentarer: