20 september 2010

Valnatt

Det är en spännande valnatt: både resultaten i riket och i kommunen är oklara, liksom majoritetsförhållandena. Att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen och får en vågmästarroll - det vill säga kan stjälpa alliansregeringen om de rödgröna väljer att samarbeta med dem. Det är naturligtvis djupt olyckligt för Sverige - vi skulle ha behövt ett klart och tydligt parlamentariskt läge för att trygga Sverige nästa gång det blåser.

Just nu ser det ut som om Kristdemokraterna behåller sina mandat i Stockholms län och tar ett nytt mandat i Stockholms stad. Det innebär att Göran Hägglund, Mats Odell, Emma Henriksson, Desirée Pethrus Engström samt Robert Halef kommer in i riksdagen. Skulle nuvarande kristdemokratiska ministrar sitta kvar i regeringen under nästa mandatperiod skulle det innebära att ytterligare två stockholmskristdemokrater tar plats i riksdagen, troligtvis Jakob Forssmed och Caroline Szyber. Tillsammans skulle de utgöra ett fantastiskt team i riksdag och regering.

I Huddinge tyder allt på att det blir ett fortsatt alliansstyre tillsammans med Drevvikenpartiet. Tyvärr ser det ut som om Kristdemokraterna förlorar två mandat - det känns trist för jag upplever att vi har gjort ett bra jobb och tagit ansvar för Huddinge. I gengäld ser Centerpartiet ut att ha kommit in i fullmäktige med två mandat. Tillsammans kan vi fortsätta regera Huddinge på ett ansvarsfullt sätt.

Det är i sig historiskt. Huddinge har haft majoritetsskifte i varje val sedan 80-talet. Nu har väljarna i två val i rad valt bort det rödgröna alternativet. Vi kan få en kontinuitet i kommunens politiska inriktning som jag är övertygad om kommer att vara välgörande för kommunen och dess invånare.

Om allt står sig efter onsdagsräkningen, vill säga...

2 kommentarer:

Anna Attergren Granath sa...

Det är historiskt. Verkligen kul!

Christian sa...

Tack Karl, det känns roligt att (C) får, av allt att döma, två helt nya mandat ;-) och vi är beredda att hugga i för Huddinges bästa.