11 september 2010

Ja till en sanningskommission

Den sanningskommission som föreslagits av Delegationen för romska frågor är ett bra förslag, tycker jag. Historiska oförrätter som inte kommit upp i ljuset kan vara som en varböld i relationerna mellan romer och det svenska samhället. Men syftet måste naturligtvis vara framåtriktat: att framtidens Sverige ska vara fritt från antiziganism och diskriminering av romer. Dagens situation, där väldigt få romer har ett arbete och alldeles för många inte ens lämnar grundskolan med fullständiga betyg, är ohållbar. Det behövs en förändring.

Jag har - tillsammans med ett antal andra ledande kristdemokrater i Stockholms län - skrivit en debattartikel i tidningen Kristdemokraten om vad vi bör göra i våra kommuner, för det här är förstås inte bara en viktig fråga på det nationella planet. Det kommer att ta tid, men för att romernas utanförskap ska brytas måste vi arbeta tillsammans med romerna själva på alla nivåer i samhället.

Jag tycker att det är lite beklagligt att Alliansens partiledare väljer en så avvaktande inställning till en sanningskommission. Även om man, precis som många romska företrädare, tycker att det är viktigare att bryta dagens diskriminering och utanförskap, finns det goda skäl att också göra upp med det förflutna. Vi ska inte låta det goda bli det bästas fiende.

Läs även: Caroline Szyber

Inga kommentarer: