15 september 2010

Manifestation till stöd för Europas romer

Ikväll genomfördes en manifestation till stöd för Europas romer på Sergels torg i Stockholm. En rad talare, bland dem förra folkpartiledaren Maria Leissner, förre utrikesministern Jan Eliasson och Hans Caldaras, föreståndare för Romskt Kulturcentrum, talade om romernas utsatta situation i Frankrike, Italien, Rumänien och en rad andra europeiska länder, men också om den diskriminering och rasism som romer utsätts för i Sverige. Sarkozys fördrivning av vissa grupper av romer i Frankrike är bara en liten del av den förföljelse och diskriminering som Europas romer utsätts för. Kritiken från såväl EU som Europarådet är förhoppningsvis en väckarklocka för vår kontinent.

För vi måste reagera. Vi måste förändra Sverige och Europa. Vi måste se till att romer i till exempel Rumänien från mänskliga, värdiga levnadsförhållanden, men vi måste också se till att de europeiska friheterna gäller även romer som önskar flytta till till exempel Frankrike eller Sverige för att söka jobb och skapa sig en bättre framtid. Vi måste se till att romer får en bra utbildning, för det är en nyckel till att bryta den arbetslöshet och det utanförskap som är en verklighet för väldigt många romer. Parollerna om frihet, jämlikhet och broderskap måste gälla även Frankrikes romer, och när vi kristdemokrater talar om ett mänskligare Sverige och ett mänskligare Europa är inte minst romernas situation inkluderad i visionen om förändring av samhället. Var och en måste ses och behandlas som en person, inte bara som en del av ett kollektiv, till exempel en etnisk grupp.

Tyvärr försökte en del talare - kanske framför allt Vänsterpartiets oppositionsborgarråd Ann-Margarethe Livh - på ett lite osmakligt sätt göra partipolitik av romernas utsatthet, men ska vi komma framåt måste nog hela samhället göra upp med våra historiska tillkortakommanden, som tyvärr funnits hos såväl vänster- som högerministärer. Det Sverige behöver nu är, precis som Maria Leissner säger, en sanningskommíssion.

Inga kommentarer: