11 september 2010

Ett praktfullt slag i luften, Östros!

Ibland blir man lite förundrad över stort uppslagna nyheter. Thomas Östros förslag om "utförsäljningslag" är ett sådant exempel. Herr Östros tycker inte om att somliga kommuner sålt verksamheter till ett pris som understiger marknadsvärdet. Han vill därför att det skrivs in i kommunallagen att försäljning av kommunal egendom ska "genomföras affärsmässigt".

Jag har alls ingenting emot om det skulle stå så i kommunallagen. Det är, som jag ser det, en självklarhet att försäljning av kommunal egendom bör ske affärsmässigt, liksom för övrigt köp av kommunal egendom. Det finns många goda exempel på när affärsmässigheten tyvärr satts ur spel, som när Stockholms stad sålde Norra Latin till Folkets Hus eller kommunala Huge Fastigheter köpte ABF-huset i Huddinge eller, det exempel Östros nämner, när Tibblegymnasiet i Täby såldes till skolledningen. Affärsmässighet bör alltid vara en ledstjärna i kommunernas affärer med företag, organisationer och privatpersoner.

Men när det gäller affärer som den i Täby så kan man lugnt säga att Thomas Östros slår in öppna dörrar eller möjligtvis slår ett praktfullt slag i luften. Redan i april 2008 klargjorde nämligen Statskontoret i en promemoria att sådana affärer inte är tillåtna. I korthet slås fast att prissättning vid försäljning av kommunal egendom, lös eller fast, ideella rättigheter m.m. ska ske enligt marknadsvärdet. Kommunen är i princip skyldig att agera så att högsta pris uppnås. Slutsatsen är att vid försäljning av kommunal egendom ska kommunen agera som vilken annan aktör som helst på en marknad och söka uppnå högsta pris.

Det känns lite märkligt att Thomas Östros inte känner till denna utredning, vars slutsats gjort att avknoppningar som den i Täby inte har skett på flera år. Det är tur att kommunminister Mats Odell är lite mer alert än herr Östros...

Inga kommentarer: