13 september 2010

Viktiga äldrefrågor i fullmäktige

Idag hölls det sista kommunfullmäktigesammanträdet innan valet. Jag har talat mig varm för Äldreteamet i Huddinge, trygghetsboende och om- och nybyggnationen av Björnkulla äldreboende. Det är förstås trevligt när det kommer upp äldrefrågor på dagordningen, och extra trevligt är det naturligtvis när jag på samma möte får tillfälle att berätta om mitt och Kristdemokraternas arbete för att rädda Äldreteamet (plus mina idéer om landstinget), den historiska satsning på nya platser i vård- och omsorgsboende som vi genomfört i kommunen under den här mandatperioden (drygt 300 nya platser, en ökning med drygt 60 procent!) och trygghetsboende som den stora och viktiga utmaning för nästa mandatperiod - en utmaning som vi idag tog ett viktigt steg för att möta. Vi har gjort ett bra jobb under de senaste fyra åren, inte minst på äldreområdet, och jag hoppas att även väljarna tycker att vi förtjänar att få fortsätta med det.

Inga kommentarer: