18 september 2010

Därför Kristdemokraterna

Valrörelsen går in på sluttampen och jag tänkte därför i all korthet försöka sammanfatta varför jag har valt Kristdemokraterna.

Valet handlar först och främst om värderingar. I en valrörelse diskuteras många olika frågor, men otroligt många sakfrågor där våra politiker kommer att ställas inför val under mandatperioden har överhuvudtaget inte kommit upp i debatten. Frågan som man som väljare bör ställa sig är därför vem som man kan lita på - vem som baserar sina beslut på goda värderingar, vem som är hederlig och pålitlig, vem som är beredd att kämpa även för dem som inte hörs mest och syns mest.

Kristdemokraterna arbetar för ett tryggare och mänskligare samhälle där människor får bestämma mer över sina egna liv. Vi vill se ett Sverige där vi satsar på jobb istället för bidrag och där alla som kan ska få jobba. Vi vill se ett Sverige där familjen erkänns som samhällets viktigaste byggsten och där familjerna får bestämma mer, för vi tror att föräldrar vet bättre än politiker om vad som är bäst för just deras familj, för deras barn. Vi vill se ett Sverige där äldre får mer inflytande över sina egna liv och får bestämma var de vill bo och med vem, och vem de ska släppa över sin tröskel när de behöver hjälp och omsorg. Vi vill se ett Sverige med trygga skolor med kunskap i fokus, ett Sverige där inte elever slås ut utan tidigt får den hjälp de behöver för att klara kunskapsmålen, men där de duktigaste eleverna också hela tiden sporras till att bli bättre. Vi vill se ett Sverige med starka, konkurrenskraftiga företag som vågar anställa personal och satsa på framtiden.

För att nå dit behöver vi en stark, trygg och stabil regering, i riket, landstinget och kommunen. Det finns bara ett alternativ som kan erbjuda det: Alliansen. Och i Alliansen är Kristdemokraterna en viktig kraft för att de goda värderingarna, den kristna människosynen och förståelsen för familjens betydelse hela tiden ska peka ut färdriktningen. Därför är jag kristdemokrat och därför hoppas jag att också du ska lägga din röst på Kristdemokraterna i valet i morgon.

DN SvD

4 kommentarer:

Johannes Forsblom sa...

KD är Sveriges lataste parti!

Svenska Dagbladet publicerade under valdagen en intressant artikel om de sju dödssynderna i förhållande till riksdagspartierna.

Enligt den träffsäkra analysen ryms KD i dödsynden: Lättja! Eftersom KD lutar sig tillbaka och nöjer sig med att räkna till en, två, tre, fyra, fem procent, och att talet om verklighetens folk mest handlar om att
politiken ska dra sig tillbaka från det offentliga livet.

Jag menar att den attityden passar bättre för folk som vill predika eller filosofera. Inte för människor som tycker att politik är handling och vilja att ta ledning för ett land!

Den kloke författaren och konvertiten, G K Chesterton, sa en gång att "Den tolerante är en människa utan övertygelse".

För att sätta dessa ord i ett sammanhang, betyder det att KD tolererar att Alliansen vill korsfästa tio tusentals svenskar och utförsäkra 40 000 under kommande mandatperiod!

Var det inte Göran Hägglund som en gång talade om civilcurage? Och om en lagstiftning att det är en skyldighet att ingripa, om man bevittnar när en människa far illa?

Karl Henriksson sa...

Jag har för mig att den "lättja" som artikeln handlade om var att Kristdemokraterna inte hade gjort om sig i grunden på samma sätt som Folkpartiet gjorde när man blev "kravliberaler" eller Moderaterna när man blev "arbetarpartiet". Må så vara. Jag kan personligen känna mig trött på politisk triangulering och partier som söker nya väljare i en nisch som något annat parti lämnat. Grundläggande värderingar borde styra mer än modernt marknadsföringstänk. Om det är lättja är jag skyldig.

Sedan kan jag konstatera att du helt verkar ha missförstått talet om verklighetens folk och politikens gränser. Det handlar inte alls om att politiken ska dra sig tillbaka från det offentliga livet. Det handlar om att den ska hålla sig borta från det privata livet. Tyvärr finns det alltför många svenska partier som vill lägga sig i det privata.

Den goda staten fokuserar sina krafter på rätt saker och gör dem bra. Den som vill leda ett land eller en kommun genom att detaljstyra förlorar snabbt överblicken.

Och några korsfästelser har mig veterligen aldrig utförts på svensk mark. Alliansen har definitivt inte någon vilja att genomföra några.

Johannes Forsblom sa...

Karl Henriksson:

Du vill mena att staten alltid vill göra goda saker.

Det är naivt, menar jag.

När det handlar om korsfästelser bör du använda mindre historisk bokstavlighet och mer liknelser.

Det är sant att många sjuka kommer att offras på nAlliansens politik

Karl Henriksson sa...

Jag håller med dig om att det är naivt att tro att staten alltid vill göra goda saker. Den goda staten betyder inte varje stat utan den stat som gör det den ska och gör det på ett bra sätt.

Naturligtvis inser jag att du inte menade korsfästelser i bokstavlig mening, men det framgick inte överhuvudtaget vad liknelsen syftade på - och oavsett vad så är liknelsen fruktansvärt extrem. Det tonläget är knappast försvarligt.